NOPRI TALU INVESTEERIS 1,5 MILJONIT EUROT SEITSME TÄRNI NUTILAUTA

Nopri talu investeeris 1,5 miljonit eurot heaolu-lauda uuendamisse ja laiendamisse: 2019. aastal valmis 337-kohaline 4-robotiga, kaasaegseima tehnoloogia ja tarkvaraga farm. Pererahvas peab seda seitsme tärni laudaks, mille eesmärk on toota Eesti puhtaimat piima. Puhtaima piima eelduseks on loomade heaolu ja taskust jälgitav-juhitav nutikas laut, mida uus 7* laut ka võimaldab.

Niilod majandavad Nopri talu senises asukohas juba aastast 1875 ning praegune põlvkond on seitsmes, kes lehmade ja piimaga tegelevad. Seitsme põlvkonna kogemusega karjapidajad ehitasid parima võimaliku lauda – ebatavaliselt suur ehituskulu annab eelduse ka seatud eesmärke täita.

Kõrge tasemega lauda seitse tähtsat näitajat ehk tärni on sööt, vesi, valgus, õhk, rahu ja piisav ruum. Selles nimekirjas tähtsaimaks tärniks on Nopri pere, kes piimakarja heaolu eest vastutab. Nii leiab ka farmi ukse kohalt seitse tärni, tähistamaks eesmärki toota Eesti puhtaimat piima.

Nopri talu peremees valiti Eesti parimaks piimakarjakasvatajaks, loe lähemalt.

Nopri farmi seitse tärni

Loomade heaolu tagab hea tervise ja kvaliteetse piima. Karja seitse põhivajadust:

 1. Sööt – piiranguteta juurdepääs
 2. Vesi – puhas ja kättesaadav igal hetkel
 3. Valgus – õige valgustatus
 4. Õhk – värske õhk, vajadusel jahutus
 5. Rahu – piisav aeg segamatuks puhkuseks, stressivaba ja hirmudeta elu
 6. Ruum, ase – vabadus liikuda aseme, sööda, joogi ja lüpsikoha vahel
 7. Nopri pere 7 generatsiooni – korraldaja, vastutaja, loomatervise ja heaolu looja

Miks soovida puhtaimat piima?

Puhtus on kvaliteedi oluline näitaja ja kirjeldab kui palju elab piima sees erinevaid mikroobe. Sellest sõltub maitse, lõhn, säilivus ja peamine – piimast tehtava toote kvaliteet. Teadlik tarbija soovib teada, millised mikroobid elavad piimas, millest see sõltub ning milline on mõju tervisele. Nopri talu ja meierei soovivad mikroobide arvu vähendada miinimumini, kuid jätta ellu tervislikud piimabakterid. Nii saadetakse eestimaalastele usaldusväärne, põllult müügiletini kontrollitud toode. Puhtust on märgata lisaks kvaliteedile ka toote koostises – Nopri piimatoodete koostisest leiad vaid mõned koostisosad, sest üleliigset ja ebavajalikku kraami meie enda toodetesse ei lisa!

Puhtaima piima seitse tärni

Nopri talu puhtaima piima eesmärgiks olevad näitajad on järgmised:

 1. Mikroobide üldarv 5000pmü/ml – puhtus
 2. Somaatiliste rakkude arv, 100 000 rakku/ml – karja tervis
 3. Külmumistäpp, -0,520 oC– näitab piimas võõrvee sisaldust
 4. Rasvasisaldus, 4,2%
 5. Valgusisaldus 3,5%
 6. Rasvata kuivaine  8,9%
 7. Veatu maitse ja lõhn

Soovime olla kõige läbipaistvam toidutootja Eestis

Selleks kutsume ka kõiki huvilisi külla, et kõike toiduga seonduvat näha, katsuda ja kogeda. Lisaks kajastame enda veebilehel ka huvilistele olulist piimainfot ning võrdlust eliitpiima näitajatega. Ela ka Sina kaasa, proovi, kas tunned vahet erinevatel piimatootjatel ja Eesti puhtaimal piimal, hinda, kas loomade heaolul ja toidu puhtusel on väärtus. Jälgi, mida sööd.

Meie tooted leiad kauplustest üle Eesti, aga juustuvalik on lisaks esindatud ka Nopri e-poes – kui veel pole meie tooteid maitsenud, siis proovi ära! Hinnangut ja tagasisidet jäävad ootama Nopri pere kuues, seitsmes ja kaheksas generatsioon ning abilised kohalikust kogukonnast.

Nopri talu kaheksa generatsiooni

 1. Peeter Niilo, 1804-1877, praegusesse asukohta tulija
 2. Mihkel Niilo, 1836-1889 – taluostja, maa eest lehmaga tasuja
 3. Johann Niilo, 1866-1941, – 10 lehma, piim naaberkülla juustuks, talu jagaja 3 poja vahel
 4. Voldemar Niilo, 1900-1994, – piimaühisuse liige, 1949 kolhoosi, sovhoosiajal 2 lehma, 1991 talu Tiidule
 5. Hans Niilo, 1932-1978 – kuni 1949 karjus oma lehmakarjas, seejärel sovhoosi traktorist
 6. Tiit Niilo, 1962 – talu taastaja/pärija, 1998 meierei ja agroturism, 2002 toodang poodi
 7. Gerli 1985, Gerda 1989, Karl 1991, Joonas 1993, Lisette 1994 – tänased tegijad
 8. Aston 2013, Tommi 2015, Aron 2016, Jakob 2021, Mona 2022, Lukas 2023 – tulevased tegijad

Piimanäitajad

Allolevad tabelid ja joonised kirjeldavad piima norme Eestis ja annavad ülevaate Nopri piima näitajatest. Üldiselt jaotatakse piim bakterite ja somaatiliste rakkude arvu alusel nelja erinevasse kvaliteediklassi (Tabel 1). Väga hea kvaliteediga piimaks peetakse tooret, mille bakterite üldarv ml-s piimas jääb alla 50 000 ning somaatiliste rakkude arv ei tohiks ületada 300 000. Nopri piim on väga hea kvaliteediga ning kuulub eliit kvaliteediklassi.

Tabel 1. Toorpiima kokkuostu kvaliteediklassidele nõudmised Eestis (Viide).


Lehma piim sisaldab alati mingil määral somaatilisi- ehk keharakke, kuid nende arvukus sõltub lehma tervisest. Somaatiliste rakkude arv Nopri piimas on mitu korda väiksem kui eliitpiima normid ette näevad (Joonis 1), mis viitab loomade heale tervisele.

Joonis 1. Somaatiliste rakkude arv Nopri toorpiimas geomeetrilise keskmisena ja üldine eliitpiima lävend


Kõrge bakterite üldarv on üks peamisi piima kvaliteedi halvenemise põhjuseid. Isegi kõrgpastöriseeritud piimas võivad bakterid enne kuumtöötlemist olla jõudnud toota ensüüme, mis rikuvad piima maitset ja kvaliteeti (Viide). Nopri piimas sisalduv madal üldbakterite arv tagab Nopri lõpp-toodangu puhtuse ja maitse (Joonis 2).

Joonis 2. Toorpiima bakterite arv Nopri toorpiimas ja Eesti eliitpiima lävend


Nopri toorpiima valgu-, rasva- ja laktoosisisaldus on viimase aasta jooksul püsinud üsna stabiilsel tasemel (Joonis 3). Ühtlane piima kvaliteet on Nopri meeskonna üks suurimaid eesmärke ning seda aitavad saavutada järjepidevalt väljatöötatud menüü ja kvaliteetne sööt.

Joonis 3. Nopri piima valgu-, rasva-, laktoosisisaldus ja rasvata kuivaine sisaldus (%)