Üld-, ostu- ja tarnetingimused

Veebipoe www.nopri.ee/nopri-kojukanne (edaspidi Veebipood) omanik on Nopri Talumeierei OÜ (registrikood 10851897) asukohaga Farmi, Kärinä küla Rõuge vald Võru maakond 65041 (edaspidi nimetatud Veebipood või Müüja).

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel.
Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde.

Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures või aadressil: https://www.nopri.ee/piimatooted/

Ostja tasub kauba eest pangaülekandega (täpsed juhised saadetakse Ostjale e-kirja teel) või sularahas kauba kätte saamisel. Kauba maksumus arvestatakse ja teostatakse eurodes.

Tellimuse vormistamine

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi (lisa linnuke sobivale tootele ja vali kogus rippmenüüst). Ostja sisestab enda aadressi ja kontaktandmed. Juhul kui ostja vajutab “Esita tellimus”, kinnitab ta Üld-, ostu- ja tarnetingimustega nõustumist.

Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Veebipoel on õigus taganeda müügilepingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind Veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

OÜ Nopri Talumeierei õigused ja kohustused

Osutada teenuseid vastavuses seadusandluse, teeninduseeskirja ja teenuste kirjeldustega.
Muuta teeninduseeskirja, teenuste tingimusi ja hinnakirju, avaldades info kodulehel.
OÜ Nopri Talumeierei vabaneb vastutusest, kui saadetise või selle osa kahjustumine või kaotsiminek on toimunud pärast kullerile pakendi üle andmist.
OÜ Nopri Talumeierei ei vastuta tellimuse eest. Kui esitatud on vale või mitte eksisteeriv aadress või telefoni number; kui saaja enam ei ela sel aadressil; kui telefoni number on muutunud, siis tellimust ei ole võimalik täita.

Kohaletoimetamine:

Kauba kohaletoimetamine toimub Nopri Talumeierei OÜ kullerite kaudu ning Ostja valib ostu vormistades oma aadressi, mille kaudu tarnitakse ostjani pakk tema aadressile. Ostja valib tellimuse esitamisel tellimusvormist Ostja poolt pakutavad kauba kättetoimetamise aja. Müüjal on õigus tarneaega muuta – sellest teavitatakse klienti ning lepitakse e-kirja teel kokku. Müüja annab endast parima, et kaup jõuaks ostja soovitud ajal.

Kohaletoimetamine toimub ainult Eesti riigi piires ja leheküljel www.nopri.ee/nopri-kojukanne kirjeldatud marsruutidel.

Kauba saatmiskulud kannab Müüja, transport on Ostjale tasuta (välja arvatud Tallinn 2.90€)

Tarbija taganemisõigus

Vastavalt võlaõigusseadusele ei kehti Veebipoest ostetud toodete puhul 14-päevane taganemisõigus kuna tegemist on kaubaga, mis rikneb või vananeb kiiresti ning mida Veebipoel ei ole võimalik hiljem uuesti müüki panna.

Pretensiooni esitamise õigus

Juhul, kui Veebipood oma kohustusi rikub, on ostjal õigus kasutada võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid, sh õigus nõuda Veebipoelt kohustuse täitmist, keelduda oma võlgnetava kohustuse täitmisest, nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel viivist või taganeda lepingust.

Ostja saab esitada oma pretensiooni e-posti teel aadressil joonas@nopri.ee või Nopri Talumeierei OÜ postiaadressil Farmi, Kärinä küla Rõuge vald Võru maakond 65041 .

Pretensioonis tuleb märkida ostja nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

Veebipood vastab tarbija esitatud pretensioonile kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul pretensiooni saamisest.
Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, asendab Veebipood puudusega kauba.

Kui kaupa ei ole võimalik asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga seoses ostja poolt makstud tasud.

Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohale toimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

Müüjal on õigus asendada Ostja poolt tellitud toode mida ei ole saadaval samalaadse tootega.

Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale, ega kahjude eest, mis on tekkinud kauba mittesihipärasest kasutamisest.

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine:

Veebipoest tellimuste vormistamisega ja ostu sooritamise käigus teatavaks saanud personaalseid kliendi andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
Veebipood kasutab ostja poolt esitatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks.
Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

OÜ Nopri Talumeierei’le usaldatud isikuandmeid koheldakse konfidentsiaalselt ning neid kasutatakse vaid andmete kogumise juures märgitud eesmärkidel

OÜ Nopri Talumeierei ei avalda kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma kliendi loata.

Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi, sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest, andes sellest müüjale teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.

Vaidluste lahendamine:

Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile Joonas@nopri.ee või helistada telefonil: +372 5306 0049 või +372 7851050

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, on ostjal võimalik pöörduda tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni (http://tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon) poole või otse kohtusse.

Kaebuse läbivaatamine tarbijavaidluste komisjonis on tasuta.

Lisaks on võimalik e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks kasutada Euroopa Liidu veebipõhist vaidluste lahendamise keskkonda (ODR-platvorm) aadressil http://ec.europa.eu/odr.