Meierei on piimatööstusettevõtte, mis varub ja töötleb piima ning valmistab sellest piimatooteid.
Talumeierei on väike piimatööstus, mille puhul pole tegemist suure tehasega, vaid tööstus asub talu ligidal. Talus toodetakse piim ja talumeierei töötleb selle piimatooteks.

Nii on ka meil, Nopris. Piimatooted valmivad otse piimafarmi kõrval, talumeiereis. Seega saame alati kasutada piimakraami valmistamiseks kõige värskemat lüpsisooja piima. Piimatoodete valmistamiseks kasutatavat piima pole veetud pikki kilomeetreid, vaid pumbatud meiereisse otse lüpsiplatsilt.

See on väga tähtis kvaliteetse toodangu saamiseks, sest piima transportimisel ja pumpamisega lõhutakse tegelikult piimastruktuuri.